LIDER PROJEKTU

PARTNER PROJEKTU

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Misją stowarzysznia jest rozwijanie sieci współpracy pomiędzy I, II i III sektorem w imię pomnażania potencjału i rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i know-how. Stowarzyszenie promuje także współpracę międzysektorową z organizacjami z zagranicy.

Strona WWW

Fundacja Biznes i Prawo

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi świadomości obywatelskiej wśród osób fizycznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów z sektora finansów publicznych, sektora prywatnego i pozarządowego poprzez działania edukacyjne, doradcze i wydawnicze. Kadra zarządcza Fundacji posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Strona WWW

PARTNER PROJEKTU

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie działa od 2005 r. i zajmuje się przede wszystkim pomaganiem dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych.

Strona WWW

Lider Projektu: Fundacja Biznes i Prawo wraz z Partnerami Projektu: Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród 880 osób – 375 kobiet oraz 505 mężczyzn przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych zamieszkujących obszar województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Pobierz Regulamin

Aktulaności

  • Harmonogram realizacji szkoleń (do pobrania)
    25 maja 2018

    Do pobrania: Harm. szkolenia Moduł 1 25-26.05.2018 Harm. szkolenia Moduł 2 25-26.05.2018 Harm. szkolenia Moduł 3 25-26.05.2018 Harm. szkolenia Moduł 4 25-26.05.2018 Harm. szkolenia Moduł 5 25-26.05.2018...

  • Zapraszamy do udziału w projekcie
    3 stycznia 2018

    Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja  osób zainteresowanych udziałem w projekcie, spełniających kryteria uczestnictwa (patrz Regulamin uczestnictwa) jest prowadzona w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz...