Pobierz Regulamin Uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do osób będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych (członkowie, osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariusze pracujący na rzecz ngo i partnerów społecznych), zamieszkujących obszar  województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wymagane dokumenty składane na etapie rekrutacji to:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie Uczestnika projektu

Zaświadczenie z organizacji partnera społecznego lub ngo potwierdzające bycie członkiem, osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariuszem pracującym na rzecz ngo i partnerów społecznych.