LIDER PROJEKTU

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Misją stowarzysznia jest rozwijanie sieci współpracy pomiędzy I, II i III sektorem w imię pomnażania potencjału i rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i know-how. Stowarzyszenie promuje także współpracę międzysektorową z organizacjami z zagranicy.

Strona WWW

Lider Projektu – Stowarzyszenie Europartner AKIE Lider Projektu Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wśród 580 przedstawicieli organizacji pozarządowych zamieszkujących obszar województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Pobierz RegulaminAktulaności

  • Kolejny konkurs
    Lider projektu Stowarzyszenie Europartner AKIE informuje, iż rozpoczął się kolejny konkurs Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s. Przedmiotowe szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji...