Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu

Aktualności - poprzednia edycja

Lider projektu Stowarzyszenie Europartner AKIE informuje, iż ruszyła kolejna edycja projektu Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s. Przedmiotowe szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych w woj. podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim.

Rekrutacja  osób zainteresowanych udziałem w projekcie, spełniających kryteria uczestnictwa (patrz Regulamin uczestnictwa) jest prowadzona w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz dokumentacją zamieszczoną w zakładce „Rekrutacja”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wśród 580 przedstawicieli organizacji pozarządowych zamieszkujących obszar województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.