Kolejny konkurs

Aktualności - nowa edycja

Lider projektu Stowarzyszenie Europartner AKIE informuje, iż rozpoczął się kolejny konkurs Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s. Przedmiotowe szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych w woj. podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim. Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie, spełniających kryteria uczestnictwa (patrz Regulamin uczestnictwa (tutaj) jest prowadzona w sposób […]