LIDER PROJEKTU

PARTNER PROJEKTU

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Misją stowarzysznia jest rozwijanie sieci współpracy pomiędzy I, II i III sektorem w imię pomnażania potencjału i rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i know-how. Stowarzyszenie promuje także współpracę międzysektorową z organizacjami z zagranicy.

Strona WWW

Fundacja Biznes i Prawo

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi świadomości obywatelskiej wśród osób fizycznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów z sektora finansów publicznych, sektora prywatnego i pozarządowego poprzez działania edukacyjne, doradcze i wydawnicze. Kadra zarządcza Fundacji posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Strona WWW

PARTNER PROJEKTU

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie działa od 2005 r. i zajmuje się przede wszystkim pomaganiem dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych.

Strona WWW

Lider Projektu: Fundacja Biznes i Prawo wraz z Partnerami Projektu: Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród 880 osób – 375 kobiet oraz 505 mężczyzn przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych zamieszkujących obszar województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Pobierz Regulamin

Aktulaności

 • Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu
  Lider projektu Stowarzyszenie Europartner AKIE informuje, iż ruszyła kolejna edycja projektu Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s. Przedmiotowe szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji...
 • Akademia Legislacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
  Kontynuujemy szkolenia dla przedstawicieli NGO’s w woj. podlaskim. 11.10.2019 r. w Hotelu Belfort w Piątnicy. Dla 5 grup to już trzeci zjazd szkoleniowy. Harmonogram szkolenia dostępny w zakładce Harmonogramy szkoleń....
 • Rozpoczęcie szkoleń w woj. lubelskim
  Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Europartner AKIE rozpoczęło kolejne działanie w ramach projektu „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w...
 • Szkolenia w Rucianem Nidzie
  Po raz kolejny Stowarzyszenie Europartner AKIE gościło w Rucianem Nidzie. W ciągu dwudniowego szkolenia eksperci zrealizowali 4 moduły tematyczne m.in. z zakresu prawa pracy, gdzie najnowsze zmiany w prawie pracy...
 • Akademia Legislacji w woj. warmińsko-mazurskim
  Partner Projektu Stowarzyszenie Europartner AKIE  rozpoczął szkolenia eksperckie dla przedstawicieli Partnerów Społecznych w woj. warmińsko-mazurskim.  Do Hotelu Nidzkiego w Rucianem Nidzie zaproszono 80 przedstawicieli związków zawodowych, którzy poprzez uczestnictwo w...
 • Kontynuujemy szkolenia w woj. podlaskim
  Partner Projektu Stowarzyszenie Europartner AKIE przeprowadził szkolenia w Hotelu Belfort w Piątnicy, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego. Zrekrutowano 5 nowych grup szkoleniowych (100 przedstawicieli NGO’s), które rozpoczęły...
 • Harmonogram realizacji szkoleń (do pobrania)
  Do pobrania: Harm. szkolenia Moduł 1 25-26.05.2018 Harm. szkolenia Moduł 2 25-26.05.2018 Harm. szkolenia Moduł 3 25-26.05.2018 Harm. szkolenia Moduł 4 25-26.05.2018 Harm. szkolenia Moduł 5 25-26.05.2018...
 • Zapraszamy do udziału w projekcie
  Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja  osób zainteresowanych udziałem w projekcie, spełniających kryteria uczestnictwa (patrz Regulamin uczestnictwa) jest prowadzona w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz...