W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące szkolenia:

SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. LUBELSKIM

Utworzenie 7 grup (śr. 20 osób/ grupę), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 70 godzin szkoleń na grupę.

SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. PODLASKIM

Utworzenie 12 grup (śr. 20 osób/ grupę), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 70 godzin szkoleń na grupę.

SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Utworzenie 8 grup (śr. 20 osób/ grupę), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 70 godzin szkoleń na grupę.

SZKOLENIA EKSPERCKIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO’S W WOJ. MAZOWIECKIM

Utworzenie 8 grup (śr. 20 osób/ grupę), przygotowanie merytoryczne/eksperckie uczestników projektu w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu). Planuje się przeprowadzenie 70 godzin szkoleń na grupę.