Pobierz Regulamin Uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do osób będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych (członkowie, osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariusze pracujący na rzecz ngo i partnerów społecznych), zamieszkujących obszar  województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wymagane dokumenty składane na etapie rekrutacji to:

Zaświadczenie z organizacji partnera społecznego lub ngo potwierdzające bycie członkiem, osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariuszem pracującym na rzecz ngo i partnerów społecznych.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s w woj. lubelskim

Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli Partnerów Społecznych w woj. lubelskim

Akademia Legislacji i Procesu stanowienia prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s w woj. podlaskim

Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli Partnerów Społecznych  w woj. podlaskim

Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s w woj. warmińsko-mazurskim

Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa-szkolenia eksperckie dla przedstawicieli Partnerów Społecznych  w woj. warmińsko-mazurskim